ХРИШЋАНСКИ ОДГОВОР

Истраживачко-едукативни центар „Хришћански одговор” је добровољна, непрофитна, невладина, нестраначка и нецрквена организација, са статусом правног лица.

Деловањем у области културе, науке, образовања, религије и друштвеног дијалога настојимо да остваримо следеће циљеве:

Промовисање хришћанских вредности у оквирима равноправног дијалога

Очување, неговање, афирмисање и промовисање изворних хришћанских начела и етичких вредности објављених у Светом писму и њихове релевантности у савременом друштву у оквирима равноправног друштвеног дијалога, владавине права, поштовања људског достојанства и међусобног уважавања.

Разумевање текста и контекста Светог писма

Истраживање специфичности друштвено-историјског, културног и лингвистичког контекста у коме су настајали списи Светог писма и неговање, афирмисање и промовисање аутентичног разумевања њихових темељних порука.

Промовисање аутентичности, утемељености и поузданости Светог писма

Промовисање резултата остварених у оквиру природних и друштвено-хуманистичких наука који упућују на историјску, логичко-епистемолошку и научну аутентичност, утемељеност и поузданост списа Светог писма.

Разумевање односа хришћанства са другима

Разумевање историјског и савременог односа хришћанства са другим религијама, филозофским концептима, научним теоријама, друштвеним покретима и идеологијама.

Пружање хришћанског одговора на савремене потребе и изазове

Укључивање примене изворних хришћанских начела и етичких вредности у одговор на:

  1. потребу савременог човека за смислом, миром, емотивном стабилношћу, уравнотеженим психо-физичким развојем и здравим међуљудским односима;
  2. изазове процеса међуетничког дијалога и помирења у мултиетничким, мултикултурним и постконфликтним друштвима;
  3. изазове савремене цивилизације у контексту глобализације, мултисекторске међузависности, нових интердисциплинарних научних области, биоетичких дилема, климатских промена и постинформатичког друштва.
Scroll Up