АКТИВНОСТИ

Самостално или у сарадњи са заинтересованим појединцима, организацијама, верским заједницама, стручњацима и академским установама из релевантних области у земљи и иностранству, остварујемо постављене циљеве путем следећих активности:

Обрађујемо стручну литературу и поуздане изворе

Прикупљамо, обрађујемо и анализирамо стручну литературу и друге поуздане изворе из области које су релевантне за остварење постављених циљева и објављујемо остварене резултате.

Објављујемо текстуалне и мултимедијалне садржаје

Припремамо, преводимо, објављујемо и дистрибуирамо књиге и друге врсте текстуалне грађе у штампаном и/или електронском облику, као и видео/аудио записе и мултимедијалне садржаје.

Обавештавамо јавност и едукујемо заинтересоване

  1. Своје циљеве и остварене резултате промовишемо у јавности посредством разних облика штампане и електронске комуникације;
  2. Учествујемо на јавним скуповима, културним манифестацијама и пројектима из области које су релевантне за остварење и промовисање наших циљева;
  3. За заинтересоване организујемо различите видове едукације (предавања, конференције, семинаре, саветовања и сл.) у вези са нашим циљевима и оствареним резултатима.
Scroll Up